House in Minami Boso / Kiyonobu Nakagame & Associates